Fabrikken ble drevet av 3 generasjoner. Langrenn og hoppski ble produsert og også eksportert. Etter 2. verdenskrig var det mangel på hickory-tre og rammevilkårene for drift ble stadig dårligere. Per Herbrand Rustberggard bygget i 1947 om fabrikken til ungdomsherberge og kafeteria. Les mer..

The factory was in the family for 3 generations. Crosscountry and skies for skiflying where made and also exportet. After the 2. World War the supply of hickory wood was scarse and the conditions for production worsened. Per Herbrand Rustberggard converted the factory in 1947, a youth hostel and cafeteria emerged. Read more..

> Artikkel "Da Sigmund satte rekord på Pers hoppski"
> Bilder fra skifabrikken
FOR PERS RESORT'S OFFISIELLE HJEMMESIDER GÅ TIL WWW.PERS.NO - FOR THE OFFICIAL WEBPAGES OF PERS RESORT VISIT WWW.PERS.NO